Portsall, nỗi ám ảnh bởi

Portsall, nỗi ám ảnh bởi "thảm họa" tràn dầu

Portsall, nỗi ám ảnh bởi "thảm họa" tràn dầu

Nội dung: 40 năm sau sự cố tràn dầu tại thị trấn Portsall - Pháp, những người dân tại đây vẫn chưa thôi ám ảnh bởi những hậu quả mà nó gây ra.