Pornographer

Pornographer

Pornographer

Nội dung: Sinh viên đại học Kusumi Haruhiko tông xe đạp trúng tiểu thuyết gia Kijima Masao khiến anh bị gãy tay. Vì Haruhiko không có tiền cũng không có bảo hiểm nên Masao đã yêu cầu anh viết thay một câu chuyện cho một cuốn tiểu thuyết. Tuy nhiên, câu chuyện được thốt ra từ miệng của Kijima Masao khá tục tĩu chứ không phải bình thường như suy nghĩ của Haruhiko...