Playlist làm người nghe cảm thấy... già nua: Những bản hit Kpop này sẽ tròn 10 tuổi trong năm 2018

Playlist làm người nghe cảm thấy... già nua: Những bản hit Kpop này sẽ tròn 10 tuổi trong năm 2018

Playlist làm người nghe cảm thấy... già nua: Những bản hit Kpop này sẽ tròn 10 tuổi trong năm 2018

Nội dung: Ai mà ngờ đã 10 năm trôi qua kể từ những "Mirotic", "Replay", "Haru Haru"...