Phú Yên: Nhiều học sinh “tay không bắt giặc”

Phú Yên: Nhiều học sinh “tay không bắt giặc”

Phú Yên: Nhiều học sinh “tay không bắt giặc”

Nội dung: Rất nhiều em học sinh tại trường Tiểu học Đinh Núp, Phú Mỡ, Phú Yên vẫn lâm vào tình trạng không có sách vở và bút viết để đi học trong khoảng thời gian đầu năm học mới.