Phụ nữ và những công việc không tên

Phụ nữ và những công việc không tên

Phụ nữ và những công việc không tên

Nội dung: Trước áp lực vừa phải đi làm để đảm bảo thu nhập, vừa phải quán xuyến chuyện gia đình, con cái, nhiều lao động nữ đã lựa chọn nghỉ việc chỉ để trông con vì nhiều mối lo khác nhau.