Phụ huynh trèo tường bế con vào lớp học

Phụ huynh trèo tường bế con vào lớp học

Phụ huynh trèo tường bế con vào lớp học

Nội dung: Tại Hà Tĩnh, hàng chục phụ huynh đã phải trèo tường để bế con vào lớp vì nhà trường đã đóng cửa với lý do là hết giờ