Phòng tránh lây nhiễm virus Corona tại siêu thị, trung tâm thương mại và nơi đông người

Phòng tránh lây nhiễm virus Corona tại siêu thị, trung tâm thương mại và nơi đông người

Phòng tránh lây nhiễm virus Corona tại siêu thị, trung tâm thương mại và nơi đông người

Nội dung: An ninh với cuộc sống ngày 17/3 - Phòng tránh lây nhiễm virus Corona tại siêu thị, trung tâm thương mại và nơi đông người