Phong lá đỏ Hà Nội trổ lộc đón xuân

Phong lá đỏ Hà Nội trổ lộc đón xuân

Phong lá đỏ Hà Nội trổ lộc đón xuân

Nội dung: Hàng phong lá đỏ trồng trên các tuyến phố Hà Nội đã bắt đầu ra lộc, trổ lá ngày cận Tết Nguyên đán sau một tháng trồng thử nghiệm.