Phim Hài Sitcom Mới Nhất 2019: Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Phim Hài Sitcom Mới Nhất 2019: Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Phim Hài Sitcom Mới Nhất 2019: Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Nội dung: Gia đình ông Năm, bà Năm có bốn thế hệ sống chung với nhau. Tất cả mọi thành viên sống theo nề nếp cổ truyền nhưng bên trong mỗi người đều có những suy tư, trăn trở riêng. Mâu thuẫn thế hệ không kém phần gay gắt khi những con người có tư tưởng, sở thích khác nhau lại cùng sinh hoạt trong một ngôi nhà lớn.