Phiêu Hương Kiếm Vũ

Phiêu Hương Kiếm Vũ

Phiêu Hương Kiếm Vũ

Nội dung: Nội dung bộ phim kể về thời kỳ đen tối của giới võ lâm, khi mà chính đạo không còn người đủ bản lĩnh để nối nghiệp, tà phái tàn sát bừa bãi. Lữ Nam Nhân vì tranh đoạt bí kíp Phiêu Hương Nhất Kiếm mà bị đồng môn hãm hại nhưng cũng nhờ đó mà có duyên gặp gỡ được cao nhân. Từ đó, chàng luyện thành một thân thủ kiệt xuất trong giới võ lâm, khiến cho chính phái trong giang hồ hùng mạnh trở lại.