Phạt 150 triệu vì làm ướt người đi bộ

Phạt 150 triệu vì làm ướt người đi bộ

Phạt 150 triệu vì làm ướt người đi bộ

Nội dung: Tại một số nước, quy định bắn té nước vào người điều khiển phương tiện là hành vi vi phạm luật giao thông thuộc loại không cần phải cân nhắc lý do.