Pháo hoa giao thừa khoe sắc đầu năm

Pháo hoa giao thừa khoe sắc đầu năm

Pháo hoa giao thừa khoe sắc đầu năm

Nội dung: Khắp nơi trên thế giới, pháo hoa chào mừng năm mới 2018 nổ ra trên khắp thế giới, tạo nên một bữa tiệc màu sắc thịnh soạn