Phạm Thoại lặng người khi biết mẹ ở nhà dùng đôi giày hàng hiệu 40 triệu của mình làm một việc không ngờ

Phạm Thoại lặng người khi biết mẹ ở nhà dùng đôi giày hàng hiệu 40 triệu của mình làm một việc không ngờ

Phạm Thoại lặng người khi biết mẹ ở nhà dùng đôi giày hàng hiệu 40 triệu của mình làm một việc không ngờ

Nội dung: hứng kiến mẹ dùng đôi giày hàng hiệu của mình để làm một việc, nhìn mặt Phạm Thoại như muốn khóc thật to vì bất ngờ. Theo Emdep: https://emdep.vn/giai-tris-c/pham-thoai-lang-nguoi-khi-biet-me-o-nha-dung-doi-giay-hang-hieu-40-trieu-cua-minh-lam-mot-viec-khong-ngo-c13728.htm