Phạm Hương - Một ngày đi câu cua ở cầu Đỏ

Phạm Hương - Một ngày đi câu cua ở cầu Đỏ

Phạm Hương - Một ngày đi câu cua ở cầu Đỏ

Nội dung: Hôm nay Hương đã có một ngày đi câu cua. Thời tiết ở đây thật sự rất đẹp và lý tưởng để thực hiện những hoạt động ngoài trời như vậy. Hương rất vui vì vẫn luôn có các bạn ở cạnh ủng hộ, dù hiện tại Hương đang ở nước ngoài.