Pha

Pha "đạp phanh" trên mặt hồ băng của vịt trời

Pha "đạp phanh" trên mặt hồ băng của vịt trời

Nội dung: Cách vịt trời "đạp phanh" hạ cánh xuống mặt hồ băng trơn trượt rất thú vị.