PGS Văn Như Cương và những câu nói 'để đời' cho các thế hệ học trò

PGS Văn Như Cương và những câu nói 'để đời' cho các thế hệ học trò

PGS Văn Như Cương và những câu nói 'để đời' cho các thế hệ học trò

Nội dung: Không chỉ được kính mến bởi sự tâm huyết dành cho sự nghiệp giáo dục, thầy Văn Như Cương còn có những câu nói "để đời" cho các thế hệ học trò.