Our Times (2015) - Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi

Our Times (2015) - Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi

Our Times (2015) - Thời Đại Thiếu Nữ Của Tôi

Nội dung: Lâm Chân Tâm, một cô nữ sinh cấp 3 bình thường nhưng lại thích nam thần nổi tiếng nhất trường Âu Dương Phi Phàm. Một hôm, đang ở trường cô nhận được 1 bức thư may mắn, nhưng cũng chính vì bức thư ấy mà không may quen với Từ Thái Vũ.