Oscar 2018: 'The Shape of Water' ẵm 2 tượng vàng quan trọng nhất cho Phim và Đạo diễn xuất sắc

Oscar 2018: 'The Shape of Water' ẵm 2 tượng vàng quan trọng nhất cho Phim và Đạo diễn xuất sắc

Oscar 2018: 'The Shape of Water' ẵm 2 tượng vàng quan trọng nhất cho Phim và Đạo diễn xuất sắc

Nội dung: Được diễn ra tại Los Angeles (Mỹ), lễ trao giải điện ảnh Oscar lần thứ 90 đang là sự kiện được toàn thế giới quan tâm.