Ông Thích Minh Tuệ ghé thăm nhà ở Gia Lai, nhưng khất thực ở hàng xóm

Ông Thích Minh Tuệ ghé thăm nhà ở Gia Lai, nhưng khất thực ở hàng xóm

Ông Thích Minh Tuệ ghé thăm nhà ở Gia Lai, nhưng khất thực ở hàng xóm

Nội dung: Ông Thích Minh Tuệ ghé thăm nhà ở Gia Lai, nhưng khất thực ở hàng xóm. Theo Emdep: https://emdep.vn/nhip-songs-c/ong-thich-minh-tue-ghe-tham-nha-o-gia-lai-nhung-khat-thuc-o-hang-xom-c14168.htm