Ông Khốt Tập Bơi

Ông Khốt Tập Bơi

Ông Khốt Tập Bơi

Nội dung: Cụ Khốt của chúng ta cũng có lúc như trẻ con chúng mình vậy. Tại sao cụ có thể nhảy vào bể cá để tập bơi được chứ? Đành là cụ có lòng tốt tự học bơi để chỉ lại cách bơi cho các bạn nhỏ lang thang cơ nhỡ, không được đi bơi trong mùa nắng nóng này nhưng ai lại bắt cá đi chơi ở công viên để nhảy vào bể cá tập bơi.