Olympic Tokyo áp dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt

Olympic Tokyo áp dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt

Olympic Tokyo áp dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt

Nội dung: Tập đoàn điện tử NEC, Nhật Bản sẽ dùng hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Olympic và Paralympic Tokyo 2020 nhằm tăng cường an ninh và ngăn chặn khủng bố.