Olympic mùa đông lạnh nhất trong 20 năm

Olympic mùa đông lạnh nhất trong 20 năm

Olympic mùa đông lạnh nhất trong 20 năm

Nội dung: Còn 2 tháng nữa Olympic mùa đông sẽ diễn ra tại Hàn Quốc. Tuy nhiên vấn đề mà nước này đang lo lắng nhất là vấn đề thời tiết.