Nửa tháng nữa, “cá mập” mới hết “cắn” cáp AAG

Nửa tháng nữa, “cá mập” mới hết “cắn” cáp AAG

Nửa tháng nữa, “cá mập” mới hết “cắn” cáp AAG

Nội dung: Tuyến cáp quang AAG vẫn đang trong quá trình phục hồi sau sự cố hơn 1 tháng trước. Dự kiến phải đến cuối tháng 9, mọi thứ mới đi vào hoạt động bình thường.