Nữ quái chuyên trộm cắp tiền qua tài khoản của người già

Nữ quái chuyên trộm cắp tiền qua tài khoản của người già

Nữ quái chuyên trộm cắp tiền qua tài khoản của người già

Nội dung: Lợi dụng sự sơ hở của nhiều người dân, Nguyễn Thị Minh đã trộm cắp tiền qua tài khoản với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.