Nữ đô vật cõng thầy trên vai mừng HC vàng

Nữ đô vật cõng thầy trên vai mừng HC vàng

Nữ đô vật cõng thầy trên vai mừng HC vàng

Nội dung: Sara Dosho của Nhật gây ngạc nhiên khi vẫn đủ sức công kênh HLV sau trận chung kết vật tự do hạng cân 69 kg.