NÓNG: Thuế tăng, giá hàng hóa chuẩn bị “lên nóc”

NÓNG: Thuế tăng, giá hàng hóa chuẩn bị “lên nóc”

NÓNG: Thuế tăng, giá hàng hóa chuẩn bị “lên nóc”

Nội dung: Sau khi Bộ Tài chính có đề xuất tăng VAT lên 12%, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã tính tới phương án tăng giá các mặt hàng của mình.