Nóng: Cháy kinh hoàng tại chợ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn

Nóng: Cháy kinh hoàng tại chợ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn

Nóng: Cháy kinh hoàng tại chợ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn

Nội dung: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại chợ cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn khiến khoảng 1000m2 gian hàng chìm trong biển lửa.