Nóng: Bão cấp 8 chuẩn bị “oanh tạc”

Nóng: Bão cấp 8 chuẩn bị “oanh tạc”

Nóng: Bão cấp 8 chuẩn bị “oanh tạc”

Nội dung: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, cơn bão số 8 mang tên Hato đã vượt qua địa phận quần đảo Lu-Dông, Philippines để tràn vào Biển Đông.