Những vụ nổ nghiêm trọng do cưa bom, phế liệu

Những vụ nổ nghiêm trọng do cưa bom, phế liệu

Những vụ nổ nghiêm trọng do cưa bom, phế liệu

Nội dung: Kinh doanh, tái chế phế liệu là ngành nghề kiếm sống khá phổ biến của một lượng lớn người lao động hiện nay, nhưng lại như "quả bom" nổ chậm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.