Những ứng viên sáng giá nhất trên con đường tới nước Nga - Tập 40

Những ứng viên sáng giá nhất trên con đường tới nước Nga - Tập 40

Những ứng viên sáng giá nhất trên con đường tới nước Nga - Tập 40

Nội dung: Nhìn lại quá trình lọt vào vòng Chung kết của các đội tuyển, hồ sơ ngôi sao của từng đội trên con đường đến nước Nga vào mùa hè năm 2018.