Những tình huống khó xử bạn từng trải qua

Những tình huống khó xử bạn từng trải qua

Những tình huống khó xử bạn từng trải qua

Nội dung: Tôi cá là bạn đã từng trải qua những tình huống bực mình với kem đáng răng, và chúng sẽ khiến tất cả mọi người phát điên lên! Hãy xem những tình huống thất bại để đời trong nhà vệ sinh, nhà tắm, ở nhà hoặc hồ bơi - và bất kỳ nới nào khác với Olivia, Amy, EMily