Những sự kiện thiên văn bạn không muốn bỏ lỡ trong năm 2020

Những sự kiện thiên văn bạn không muốn bỏ lỡ trong năm 2020

Những sự kiện thiên văn bạn không muốn bỏ lỡ trong năm 2020

Nội dung: Năm 2020 có rất nhiều sự kiện thiên văn thú vị diễn ra, từ mưa sao băng, nhật thực, siêu trăng cho tới cuộc gặp ở cự ly gần giữa sao Mộc và sao Thổ.