Những sao Việt nên duyên bạn thân nhờ đóng chung một bộ phim

Những sao Việt nên duyên bạn thân nhờ đóng chung một bộ phim

Những sao Việt nên duyên bạn thân nhờ đóng chung một bộ phim

Nội dung: Có thời gian hợp tác diễn xuất trong cùng 1 bộ phim, những cặp sao Việt này trở thành những đôi bạn thân hợp cạ, lầy lội cùng nhau