Những phát ngôn ấn tượng của Jack Ma khi tọa đàm với sinh viên Việt Nam

Những phát ngôn ấn tượng của Jack Ma khi tọa đàm với sinh viên Việt Nam

Những phát ngôn ấn tượng của Jack Ma khi tọa đàm với sinh viên Việt Nam

Nội dung: Trong buổi đối thoại với gần 3000 sinh viên Việt Nam, tỷ phú Jack Ma đã có chia sẻ thú vị về hành trình khởi nghiệp, về trách nhiệm của doanh nghiệp.