Những người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam

Những người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam

Những người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam

Nội dung: Nếu các bạn nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới có thể gánh vác được những việc lớn, mới có thể làm lãnh đạo, điều hành các công ty lớn. Thì các bạn đã nhầm, thế giới đang ngày một bình đẳng hóa, và các chị em phụ nữ càng ngày càng giỏi trong những công việc mà từ xưa đến nay mọi người nghĩ chỉ dành cho đàn ông. Dưới đây, sẽ là BXH 5 doanh nhân nữ quyền lực nhất Việt Nam do tạp chí Forbes uy tín bình chọn.