Những mẹo nhỏ giúp cai thuốc lá

Những mẹo nhỏ giúp cai thuốc lá

Những mẹo nhỏ giúp cai thuốc lá

Nội dung: Thuốc lá - Mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia" là chủ đề Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn cho Ngày thế giới không thuốc lá năm 2017. Nhân Ngày Thế giới không thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới đã gợi ý những mẹo nhỏ giúp việc bỏ thuốc lá được dễ dàng hơn.