Những khởi đầu cuộc sống mới năm 2018

Những khởi đầu cuộc sống mới năm 2018

Những khởi đầu cuộc sống mới năm 2018

Nội dung: Mở đầu năm 2018, tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ đầu tiên trong năm 2018 tại bệnh viện Từ Dũ, TPHCM