Những hình ảnh về siêu bão Hato đổ bộ vào Hong Kong

Những hình ảnh về siêu bão Hato đổ bộ vào Hong Kong

Những hình ảnh về siêu bão Hato đổ bộ vào Hong Kong

Nội dung: Ngày 23/8, bão Hato tiến vào Hong Kong, khiến thành phố này gần như tê liệt. Gió mạnh cấp 170 km/h thổi bay người trên phố. Hãy nhìn lại cảnh cơn bão Hato "nghiền nát" xứ cảng thơm trong ngày hôm nay.