Những hệ lụy không khai báo liên quan tới Covid-19

Những hệ lụy không khai báo liên quan tới Covid-19

Những hệ lụy không khai báo liên quan tới Covid-19

Nội dung: Nhận diện tội phạm ngày 11/3: Việc làm này nhằm giúp phát hiện sớm, giúp cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Người khai báo phải chịu trách nhiệm về tính trung thực khi khai báo. Nếu khai báo không trung thực, ảnh hưởng đến phòng chống dịch sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.