Những điều đặc biệt ở Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016

Những điều đặc biệt ở Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016

Những điều đặc biệt ở Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2016

Nội dung: Mặc dù đây là lần đầu tiên Giải xe đạp Quốc tế Cúp Tôn Hoa Sen 2016 được tổ chức nhưng các tay đua đều rất ấn tượng về chất lượng của giải. (Theo VTV)