Những Điệu Chèo Cổ - Du Xuân

Những Điệu Chèo Cổ - Du Xuân

Những Điệu Chèo Cổ - Du Xuân

Nội dung: Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía bắc Việt Nam với trọng tâm là vùng châu thổ sông Hồng cùng hai khu vực lan tỏa là trung du miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Loại hình sân khấu này phát triển cao, giàu tính dân tộc.