Những cuộc đối đầu đáng chú ý giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia

Những cuộc đối đầu đáng chú ý giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia

Những cuộc đối đầu đáng chú ý giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia

Nội dung: Bên cạnh ĐT Thái Lan thì có thể coi Indonesia cũng là một trong những đối thủ nhiều duyên nợ bậc nhất trong khu vực với ĐT Việt Nam.