Những bản cover

Những bản cover "Từ hôm nay" cứu sống bản gốc

Những bản cover "Từ hôm nay" cứu sống bản gốc

Nội dung: Nếu bạn đã quá nhàm tai với Từ hôm nay bản gốc thì hãy nghe những bản cover mới toanh này nhé!