Như thế nào là Hội

Như thế nào là Hội "não cá vàng" hay quên?

Như thế nào là Hội "não cá vàng" hay quên?

Nội dung: Trong mắt mọi người là một đứa dễ tính, mọi người nói gì thì thuận theo cái đó không phản đối, vì có nhớ gì đâu mà trả lời.