Nhìn lại 16 kiểu tóc 'đẹp lạ' của CÔ ĐẨU Công Lý trước thềm Táo quân 2021

Nhìn lại 16 kiểu tóc 'đẹp lạ' của CÔ ĐẨU Công Lý trước thềm Táo quân 2021

Nhìn lại 16 kiểu tóc 'đẹp lạ' của CÔ ĐẨU Công Lý trước thềm Táo quân 2021

Nội dung: Táo quân 2021 rục rịch trở lại, cùng nhìn lại các tạo hình "đẹp dần đều" của "cô Đẩu" Công Lý trong 16 năm chương trình lên sóng, từ 2003-2019.