Nhìn gì trên cơ thể để phán đoán chức năng gan có khỏe mạnh hay không?

Nhìn gì trên cơ thể để phán đoán chức năng gan có khỏe mạnh hay không?

Nhìn gì trên cơ thể để phán đoán chức năng gan có khỏe mạnh hay không?

Nội dung: Gan cũng là bộ phận dễ mắc bệnh tật, nhưng một vấn đề khác chính là không có triệu chứng rõ ràng, khiến cho việc chẩn đoán và điều trị gặp trở ngại. Vậy nhìn gì trên cơ thể để phán đoán chức năng gan có khỏe mạnh hay không?