Nhiều cô gái hốt hoảng vị bị Người Nhện 'bắt cóc'

Nhiều cô gái hốt hoảng vị bị Người Nhện 'bắt cóc'

Nhiều cô gái hốt hoảng vị bị Người Nhện 'bắt cóc'

Nội dung: Đang vô tư tạo dáng bên thần tượng của mình, nhiều người đẹp bỗng tá hỏa khi bị nhấc lên trên không.