“Nhảy! Vì sự tử tế 2017”: Sôi động, ý nghĩa

“Nhảy! Vì sự tử tế 2017”: Sôi động, ý nghĩa

“Nhảy! Vì sự tử tế 2017”: Sôi động, ý nghĩa

Nội dung: Tại quận 7, TPHCM rất đông bạn trẻ tham gia ngày hội “Nhảy? Vì sự tử tế”. Tại đây những thông điệp, hành động lan tỏa sự tử tế đã được hưởng ứng nhiệt tình.