Nhật ký an ninh ngày 18/2: Đà Nẵng - Làm rõ vụ việc phóng viên VTV8 bị hành hung khi tác nghiệp

Nhật ký an ninh ngày 18/2: Đà Nẵng - Làm rõ vụ việc phóng viên VTV8 bị hành hung khi tác nghiệp

Nhật ký an ninh ngày 18/2: Đà Nẵng - Làm rõ vụ việc phóng viên VTV8 bị hành hung khi tác nghiệp

Nội dung: Đà Nẵng - Làm rõ vụ việc phóng viên VTV8 bị hành hung khi tác nghiệp