Nhật ký an ninh ngày 17/2: Đài Loan, Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Nhật ký an ninh ngày 17/2: Đài Loan, Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Nhật ký an ninh ngày 17/2: Đài Loan, Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19

Nội dung: Đài Loan, Trung Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19